AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây dài 1m hai đầu cố định. Khi cho dây dao động với tần số 120Hz thì trên dây có sóng dừng với 6 nút sóng. Tần số nhỏ nhất để tạo thành sóng dừng trên dây là 

  Lời giải tham khảo:

  Ban đầu ta có \(5\frac{{{\lambda _1}}}{2} = 1m \to {\lambda _1} = 0,4m \to v = {\lambda _1}.f = 48m/s\)

  Tần số nhỏ nhất để tạo thành sóng dừng trên dây ứng với \(\frac{{\lambda '}}{2} = 1m \to \lambda ' = 2m \to f' = \frac{v}{{\lambda '}} = 24\) Hz

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
?>