ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ có tần số 20Hz truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ 2m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất ?            

  • A. 3/20 s           
  • B. 3/80 s          
  • C. 7/160 s         
  • D. 1/160 s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  l = \(\frac{v}{f}\) = 0,1m = 10cm. ;T = \(\frac{1}{f}\) =  0,05s

  MN = 22,5cm = 2l + l /4.

  M, N lệch pha 1/4 chu kì. Điểm M sớm pha hơn N một góc π/2 rad.

  Khi điểm N hạ xuống thấp nhất, điểm M ở vị trí cân bằng và đang đi lên, sau thời gian 3T/4 điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất

  => t = 3.0,05/4 (s) = 3/80s

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65535

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON