• Câu hỏi:

  Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp

  • A. Có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp. 
  • B. Bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
  • C. Luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
  • D. Luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC