YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp

  • A. Có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp. 
  • B. Bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
  • C. Luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
  • D. Luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON