YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng dây truyền tải một pha. Cho biết nếu điện áp tải là U thì cung cấp điện năng đủ cho 120 hộ. Nếu là 2U thì cung cấp điện năng đủ cho 144 hộ. Chỉ tính hao phí trên đường dây, công suất tiêo thụ các hộ bằng nhau, P trạm phát không đổi. hệ số công suất (cosφ) không đổi . Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát cung cấp đủ diện năng cho bao nhiêu hộ?

  • A. 200
  • B. 100
  • C. 150
  • D. Đáp số khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi \(P_0\) là công suất tiêu thụ của một hộ dân.

  P là công suất nguồn phát.

  \(P_{hp}\) là công suất hao phí trên đường dây tải điện.

  Ta có \(P_{hp}\)  tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp.

  Như vậy, ta có:       

  \(120P_0=P-P_{hp}\) 

   \(144P_0=P-\frac{P_{hp}}{4}\)

  →  \(P_{hp}=32P_0;P=152P_0\)
  Với điện áp là 4U thì số hộ dân được cung cấp đủ điện là:
  \(\frac{P-\frac{P_{hp}}{16}}{P_0}=150\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA