YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một máy biến thế có hiệu điện thế cuộn sơ cấp là 220V, số vòng cuộn sơ cấp là 500vòng, hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 110V. Hỏi số vòng của cuộn thứ cấp là bao nhiêu vòng?

  • A. 125 vòng
  • B. 250 vòng
  • C. 450 vòng
  • D. 300 vòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: N1=500  vòng                  U1=220 V

            N2=  ?    vòng                  U2=110 V

  Công thức \(N_1 \over N_2\) = \(U_1\over U_2\) suy ra số vòng của cuộn thứ cấp là N2= \(N_1. U_2 \over U_1 \) = \(500.110 \over 220\) = 250vòng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>