YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 50μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 6 V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 4 V thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có độ lớn bằng

  • A. \(\frac{{\sqrt 2 }}{3}\) A
  • B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\) A
  • C. \(\frac{{\sqrt 5 }}{5}\) A
  • D. \(\frac{{\sqrt 5 }}{2}\) A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84040

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON