YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một hợp kim có chứa 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al. Cho hợp kim vào 200ml dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 sau khi phản ứng kết thúc được dung dịch Y và 8,12 gam chất rắn Z gồm 3 kim loại. Cho chất rắn Z tác dụng với dung dịch HCl dư được 0,672 lít H2 (ở đktc). Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là:

  • A. 0,1   
  • B. 0,15   
  • C. 0,28  
  • D. 0,25

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Z gồm 3 kim loại Ag, Cu và Fe dư

  Đặt số mol Ag, Cu và Fe trong Z lần lượt là a, b, c

  mhỗn hợp = 108a + 64b + 56c = 8,12 (1)

  khi cho Z tác dụng với HCl, chỉ có Fe phản ứng tạo khí

  Fe + HCl → FeCl2 + H2

  nFe = nH2 = 0,03 mol, hay c = 0,03 mol (2)

  xét phản ứng của 2,8 gam Fe ( 0,05 mol) và 0,81 gam Al ( 0,03 mol) với dung dịch X.

  Sau phản ứng này Fe còn dư ( 0,03 mol) nên toàn bộ Al đã phửn ứng hết

  Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

  Bảo toàn e: a + 2b = 0,13 (3)

  Từ (1), (2) và (3), suy ra: a = 0,03 mol; b = 0,05 mol; c = 0,03 mol

  CM(AgNO3) = 0,15M

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124785

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON