YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để xác định hàm lượng C trong một mẫu hợp kim Fe-C, người ta đem nung m gam hợp kim này trong không khí. Sau phản ứng hoàn toàn, chất rắn thu được có khối lượng tăng 28,89% so với lượng chất rắn ban đầu. Hàm lượng % của C trong hợp kim trên là

  • A. 17,65%   
  • B. 30,00%.   
  • C. 39,13%
  • D. 6,67%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt số mol Fe và C trong hợp kim lần lượt là x và y.

  Vậy m = 56x + 12y

  Phản ứng xảy ra khi nung hợp kim này trong không khí:

  3Fe + 2O2 → Fe3O4

  C + O2 → CO2

  Sau phản ứng có 2x/3 mol O2 thêm vào và y mol C tách ra khỏi chất rắn

  Khối lượng tăng thêm là:

  \(\frac{{64}}{3}x = 12y\)

  Theo đề ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{\frac{{64}}{3}x - 12y}}{{56 + 12y}} = 28,89\% \\
   \to x:y = 3:1
  \end{array}\)

  Vậy công thức hợp kim là Fe3C và hàm lượng C là 6,67%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117398

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON