YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để xác định hàm lượng C trong một mẫu hợp kim Fe-C, người ta đem nung m gam hợp kim này trong không khí. Sau phản ứng hoàn toàn, chất rắn thu được có khối lượng tăng 28,89% so với lượng chất rắn ban đầu. Hàm lượng % của C trong hợp kim trên là

  • A. 17,65%   
  • B. 30,00%.   
  • C. 39,13%
  • D. 6,67%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt số mol Fe và C trong hợp kim lần lượt là x và y.

  Vậy m = 56x + 12y

  Phản ứng xảy ra khi nung hợp kim này trong không khí:

  3Fe + 2O2 → Fe3O4

  C + O2 → CO2

  Sau phản ứng có 2x/3 mol O2 thêm vào và y mol C tách ra khỏi chất rắn

  Khối lượng tăng thêm là:

  \(\frac{{64}}{3}x = 12y\)

  Theo đề ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{\frac{{64}}{3}x - 12y}}{{56 + 12y}} = 28,89\% \\
   \to x:y = 3:1
  \end{array}\)

  Vậy công thức hợp kim là Fe3C và hàm lượng C là 6,67%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117398

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON