AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bình thép thể tích 5 lít chứa khí hiđrô có nhiệt độ 250C áp suất 2 atm. Sau một thời gian sử dụng, lượng hiđrô trong bình có nhiệt độ 300C áp suất 1atm. Tính khối lượng hiđrô đã dùng. Biết khối lượng mol của hiđrô là \(\mu \)=2 g/mol. 

  • A. 4,2 g. 
  • B. 4,1.10-3 g.
  • C. 0,41 g. 
  • D. 4,2.10-1 g.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>