AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pit tông của một máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 1 atm vào bình chứa khí có thể tích 2 m3(ban đầu không chứa khí). Tính áp suất của khí trong bình khi pit tông đã thực hiện 1 000 lần nén. Biết nhiệt độ khí trong bình là 42oC. 

  • A. 21 atm. 
  • B. 3,5 atm.
  • C. 2,1 atm. 
  • D. 1,5 atm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA