AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 40 cm3 khí ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 oC. Tính thể tích của lượng khí trên ở áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0 oC?  

  • A. 3,6 cm3 . 
  • B. 40,3 cm3.
  • C. 36 cm3
  • D. 30 cm3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>