YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có 40 cm3 khí ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27oC. Tính thể tích của lượng khí trên ở áp suất 720 mmHg và nhiệt độ 17oC?  

  • A. 32 cm3 . 
  • B. 40,3 cm3.
  • C. 36 cm3 . 
  • D. 30 cm3 . 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>