YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu thể tích của một lượng khí giảm bớt \(\frac{2}{{10}}\) lần và nhiệt độ giảm bớt 300C thì áp suất tăng thêm \(\frac{2}{{10}}\) lần so với áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu. 

  • A. 250 K   
  • B. 350 K   
  • C. -200 K. 
  • D. 150 K.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA