AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bạn học sinh đã đặt một viên bi trước một gương cầu lõm rất gần mặt gương và rút ra được một số kết luận. Theo em kết luận nào sau đây không đúng? 

  • A. ảnh của viên bi là ảnh ảo
  • B. ảnh của viên bi không hứng được trên màn chắn
  • C.  ảnh của viên bi lớn hơn viên bi
  • D. ảnh của viên bi có thể hứng được ở sau gương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt một vật sáng gần gương lõm, nhìn vào gương thấy ảnh của vật là ảnh ảo, lớn hơn vật và không thể hứng được trên màn chắn

  => câu sai là D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>