AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mặt phản xạ của gương cầu lõm là: 

  • A. Mặt trong của chỏm cầu
  • B. Mặt ngoài của chỏm cầu
  • C.  Mặt phẳng như gương phẳng
  • D. A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mặt phản xạ của gương cầu lõm là mặt trong của chỏm cầu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>