YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào dưới đây ?

  • A. Lớn bằng vật.
  • B. Lớn hơn vật.
  • C. Nhỏ hơn vật.
  • D. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn, lớn hơn vật.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON