YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiếu một chùm tia tới phân kì đến gương cầu lõm ta có thể thu được những chùm sáng phản xạ nào sau đây 

  • A. Chùm sáng phân kì
  • B. Chùm sáng hội tụ
  • C. Chùm sáng song song
  • D. Cả ba câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi điểm xuất phát (S) của chùm phân kì cách đỉnh của gương (O) một khoảng nhỏ hơn một nửa bán kính của gương (tức là thuộc khoảng OF) thì chùm sáng phản xạ là chùm phân kì

  Nếu S nằm cách đỉnh một khoảng bằng một nửa bán kính (nằm ở F) hì chùm sáng phản xạ là chùm song song

  Nếu S nằm cách đỉnh O mộ khoảng lớn hơn một nửa bán kính của gương (ngoài khoảng OC) thì chùm sáng phản xạ là chùm hội tụ

  Cả A, B, C đều đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA