YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mỗi người phải tự nuôi sống bản thân, gia đình, đồng thời góp phần duy trì và phát triển xã hội là

  • A. quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc của công dân.
  • B. quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  • C. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
  • D. Quyền sở hữa tài sản của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON