AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mĩ là nước khởi đầu

  • A. Khoa học vũ trụ
  • B. Sản xuất năng lượng mới
  • C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất
  • D. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>