• Câu hỏi:

  Mạch lọc gồm

  • A. cuộn dây và tụ mắc phối hợp.     
  • B. cuộn dây và điện trở mắc phối hợp.
  • C. điốt và tụ mắc phối hợp.         
  • D. tranzito và điốt mắc phối hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Mạch lọc gồm điốt và tụ mắc phối hợp.         

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC