ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Loài động nào dưới đây có chi được phân hóa thành 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi.

  • A. Tôm sông
  • B. Rươi
  • C. Châu chấu
  • D. Giun nhiều tơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON