ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Động vật nào dưới đây không có khả năng di chuyển?

  • A. Rươi.
  • B. San hô.
  • C. Đỉa.
  • D. Tôm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  San hô chưa có chi và có đời sống bám.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON