ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ quan di chuyển của rết là 

  • A. Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản (mấu lồi cơ và tơ bơi)
  • B. Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo
  • C. Cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi đốt 
  • D. Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Rết có chi bên phân đốt, nhờ đó mà sự cử động của chi đa dạng hơn.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON