ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Châu chấu có hình thức di chuyển 

  • A. Bò, nhảy
  • B. Nhảy, bay
  • C. Bay, bò 
    
  • D. Bò, nhảy và bay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Châu chấu có 3 hình thức di chuyển là bò, bay, nhảy đồng thời bằng 2 chân sau

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134517

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON