YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lấy tổng của 459 và 236 chia cho tổng của 3 và 2 được kết quả là: 

  • A. 139    
  • B. 149 
  • C. 159  
  • D. 169 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng của 459 và 236 là: 459 + 236 = 695

  Tổng của 3 và 2 là: 3 + 2 = 5

  Lấy tổng của 459 và 236 chia cho tổng của 3 và 2 được kết quả là:

  695 : 5 = 139

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374558

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON