YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hồ nuôi cá nhà bác Tư năm đầu thu hoạch được 3472kg cá, năm sau thu hoạch được 4710kg cá. Năm thứ ba thu hoạch được số cá bằng \(\dfrac{1}{2}\) số cá thu hoạch trong hai năm đầu. Hỏi năm thứ ba thu được bao nhiêu ki-lô-gam cá?

  • A. 4091kg 
  • B. 4191kg 
  • C. 4019kg 
  • D. 4119kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai năm đầu thu hoạch được tổng số ki-lô-gam cá là:

  3472 + 4710 = 8182 (kg)

  Năm thứ 3 thu hoạch số ki-lô-gam cá là:

  8182 : 2 = 4091 (kg)

  Đáp số: 4091kg 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON