YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số bé nhất trong các số 7685; 8567; 8675; 5687 là: 

  • A. 7685  
  • B. 8567 
  • C. 8675 
  • D. 5687  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  So sánh các số ta có: 

  5687 < 7685 < 8567 < 8675.

  Vậy số bé nhất trong các số đó là 5687.

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374583

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON