YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một hình chữ nhật có diện tích \(96cm^2\), chiều rộng 6cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 

  • A. 40cm  
  • B. 44cm 
  • C. 46cm    
  • D. 48cm  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  96 : 6 = 16 (cm)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (16 + 6) × 2 = 44 (cm)

  Đáp số: 44cm.

  Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON