YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6m . Diện tích mảnh đất đó là: 

  • A. 36m2   
  • B. 24m
  • C. 12m2     
  • D. 48m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Diện tích mảnh đất đó là: 

  6 × 6 = 36 (m2)

  Đáp số: 36m2.

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374560

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON