YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mai có 10 000 đồng. Mai mua hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tiền? 

  • A. 5500 đồng     
  • B. 14500 đồng 
  • C. 1000 đồng    
  • D. 500 đồng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mai mua hai quyển vở hết số tiền là:

  4500 × 2 = 9000 (đồng)

  Mai còn lại số tiền là:

  10000 – 9000 = 1000 (đồng)

  Đáp số: 1000 đồng.

  Chọn C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON