ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 mm, λ2 = 0,25 mm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 mm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

  • A. Cả hai bức xạ
  • B. Chỉ có bức xạ λ2
  • C. Không có bức xạ nào.     
  • D.  Chỉ có bức xạ λ1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra học kì 2 Vật lý 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF