ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gọi nchàm , nlam , ntím , nvàng là chiết suất của thuỷ tinh lần lượt đối với các tia chàm, lam, tím, vàng. Sắp xếp thứ tự nào sau đây là đúng?

  • A. nchàm < nlam < ntím < nvàng        
  • B. nchàm < ntím < nlam < nvàng
  • C. ntím > nchàm > nlam > nvàng
  • D. ntím > nlam > nchàm > nvàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra học kì 2 Vật lý 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON