AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi ghi kích thước, đường gióng kích thước được vẽ vượt qua đường kích thước một khoảng là: 

  • A. 3mm đến 4mm
  • B. 1mm đến 3mm    
  • C. 2mm đến 4 mm 
  • D. 2mm đến 5mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>