• Câu hỏi:

  Bản vẽ kĩ thuật là:

  • A. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo một quy tắc thống nhất
  • B. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng văn bản theo một quy tắc thống nhất
  • C. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa
  • D. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng văn bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC