• Câu hỏi:

  Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu?

  • A. Mặt cắt một nửa
  • B. Mặt cắt toàn bộ 
  • C. Mặt cắt chập    
  • D. Mặt cắt rời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC