• Câu hỏi:

  Bản vẽ chi tiết dùng để:

  • A. chế tạo các chi tiết
  • B. lắp ráp và kiểm tra chi tiết
  • C. lắp ráp các chi tiết                              
  • D. chế tạo và kiểm tra các chi tiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC