• Câu hỏi:

  Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện:

  • A. song song với hình chiếu của vật thể 
  • B. vuông góc với vật thể
  • C. vuông góc với hình chiếu của vật thể         
  • D. song song với vật thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC