AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình tự các bước để lập bản vẽ chi tiết như sau:

  • A.  Vẽ mờ – Ghi phần chữ  – Bố trí các hình biểu diễn và khung tên – Tô đậm
  • B. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên – Vẽ mờ –  Ghi phần chữ – Tô đậm
  • C. Vẽ mờ – Bố trí các hình biểu diễn và khung tên – Ghi phần chữ – Tô đậm
  • D. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên  – Vẽ mờ –  Tô đậm – Ghi phần chữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>