AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ nhận được khi:

  • A. mặt tranh không song song với một mặt nào của vật thể         
  • B. mặt tranh  tuỳ ý
  • C. mặt tranh song song với một mặt của vật thể   
  • D. mặt tranh song song với mặt phẳng vật thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>