AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi điều tra về số \(m^3\) nước dùng trong tháng của mỗi hộ gia đình trong xóm, người điều tra ghi lại bảng sau:

  16 18 17 16 17 16 16 18 16 17
  16 13 40 17 16 17 17 20 16 16

  a) Dấu hiệu ở đây là gì?
  b) Lập bảng tần số
  c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?

  Lời giải tham khảo:

  a) Dấu hiệu là: Số \(m^3\) nước dùng trong tháng của mỗi hộ gia đình trong xóm.

  b), c) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA