AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Cho \(\Delta ABC\) cân ở A, trung tuyến AM, trọng tâm G. Biết AB = 5cm, BM = 4cm. Khi đó độ dài AG là:

    • A. \(\frac{5}{3}\) cm
    • B. 4 cm
    • C. 2 cm
    • D. 3 cm

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>