YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hai đơn thức \( - \frac{3}{4}{x^2}y\) và \(\frac{2}{3}x{y^2}z\)

  a) Tính tích hai đơn thức trên
  b) Xác định hệ số, phần biến, bậc đơn thức tích

  Lời giải tham khảo:

  a) Ta có \( - \frac{3}{4}{x^2}y.\frac{2}{3}x{y^2}z =  - \frac{3}{4}.\frac{2}{3}{x^2}xy{y^2}z =  - \frac{1}{2}{x^3}{y^3}z\)

  b) Hệ số \(- \frac{1}{2}\)

  Phần biến: \(x^3y^3z\)

  Bậc của đơn thức tích: 7

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>