YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai:

  • A. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn
  • B. Trong một đường tròn, số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
  • C. Nếu góc BAx có số đo bằng nửa số đo của cung BA nằm ngoài góc đó thì Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn chứa cung AB.
  • D. Với MAB là cát tuyến và T là một điểm trên đường tròn, từ hệ thức MT2=MA.MB ta suy ra MT là tiếp tuyến của đường tròn đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A,B đúng theo định lí và hệ quả

  D đúng, xem lại bài tập 1 phần nâng cao

  C sai vì Nếu góc BAx có số đo bằng nửa số đo của cung BA nằm trong góc đó thì Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn chứa cung AB.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3117

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON