AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường tròn \((O)\) và \((O')\) cắt nhau tại \(A\) và \(B\). Tiếp tuyến tại \(A\) của đường tròn \((O')\) cắt \((O)\) tại \(C\) và đối với đường tròn \((O)\) cắt \((O')\) tại \(D\)Biết rằng BC=16cm, BD=12cm. Độ dài BA là:

  • A. \(8\sqrt{3} cm\)
  • B. \(10 cm\)
  • C. \(8\sqrt{2} cm\)
  • D. \(8 cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng kết quả của bài 2 bài tập nâng cao, ta có \(AB^2=BC.BD\Rightarrow AB=\sqrt{BC.BD}=\sqrt{12.16}=8\sqrt{3} cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>