AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A cắt BC ở I. Biết AB=20cm, AC=28cm, BC=24cm. Khi đó IA bằng bao nhiêu cm?

  • A. 32cm
  • B. 20cm
  • C. 28cm
  • D. 35cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt \(IA=x, IC=y\). Ta có \(\bigtriangleup BAI \sim \bigtriangleup ACI\) (g.g) \(\Rightarrow \frac{AI}{CI}=\frac{BI}{AI}=\frac{AB}{CA}\)

  Suy ra  \(\frac{x}{y}=\frac{y-24}{x}=\frac{20}{28}=\frac{5}{7}\)

  Từ đây ta có hệ  \(\left\{\begin{array}{l} 7x=5y \\ 5x=7(y-24) \end{array}\right.\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} x=35 \\ y=49 \end{array}\right.\)

  Khi đó IA=35cm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>