AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;R), điểm A nằm ngoài đường tròn và OA=2R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB,AC đến đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của BC và OA. Khi đó, điều nào sai trong các điều sau:

  • A. \(\bigtriangleup ABC\) đều
  • B. \(AO\perp BC\)
  • C. \(HO=\frac{R}{2}\)
  • D. \(BC=R\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tam giác vuông OBA có OA=2OB nên OBA là nửa tam giác đều, suy ra \(\widehat{BOA}=60^0\) và \(AB=\sqrt{OA^2-OB^2}=R\sqrt{3}\)

  Dễ thấy \(\widehat{ABC}=\widehat{AOB}=60^0\) nên suy ra tam giác ABC đều, từ đó \(BC=AB=R\sqrt{3}\) (nên câu D sai)

  Ngoài ra dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông OBA để tính \(HO=\frac{R}{2}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA