YOMEDIA
  • Kể trên 02 phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích. (1 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • 2 phương thức biểu đạt chính là Tự sự và Nghị luận 
    RANDOM

Mã câu hỏi: 91272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA