AMBIENT
 • Choose the sentence (a, b, c or d) which has a similar meaning first one.

  Câu hỏi:

  I've yet to meet a more exasperating person than my brother-in-law.

  • A. My brother-in-law is the most exasperating person I've ever met.
  • B. My brother-in-law is more exasperating than I am.
  • C. I've never met a more exasperating person than my brother-in-law.
  • D. A and C are correct.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>