AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Fewer people came to the meeting than we had expected.

  • A. Too many people came to the meeting.
  • B. There were more people at the meeting than we had expected.
  • C. We had expected more people to come to the meeting.
  • D. We had expected less people to come to the meeting.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>