AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.

  • A. We were very impressed by the new cinema, but found it rather expensive.
  • B. We were not very impressed by the new cinema at all because it looked rather expensive.
  • C. We weren't as much impressed by the new cinema's look as its cost.
  • D. The new cinema was more expensive than we expected.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>